®egulamin

Z#klejki to inicjatywa stanowiąca odpowiedź na nadmierną ingerencję w sferę osobistą człowieka. Sprzeciw, wobec epatowaniu ohydą naruszającą smak i wrażliwość artystyczną przeciętnego odbiorcy. 

Galeria ma misję przywrócenia komfortu i przedstawienie problemów związanych z używkami tytoniowymi w sposób inny, niż narzucony odgórnymi decyzjami. 

Oprócz wprowadzania ładu w przestrzeni bylejakości, odbiorca zostaje pobudzony do znalezienia własnej interpretacji haseł widzianych na opakowaniach.

Zaklejki są drobną działalnością wykonywaną w formie manufaktury, z której dochody nawet nie pozwalają myśleć o rzuceniu pracy w korporacji.

Dane osobowe są kasowane niezwłocznie po zaadresowaniu i naklejeniu znaczka pocztowego.